O NAS

Marka Mzuri
Maszyny przyszłości
są już u Nas!

Poznaj uniwersalne, precyzyjne i ekologiczne maszyny

UNIWERSALNE NARZĘDZIE
Agregaty Mzuri to maszyny uniwersalne, które pozwalają na siew wszystkich roślin zbożowych, rzepaku, strączkowych, kukurydzy, soi, słonecznika, lnu, maku, konopi i innych.
Siew różnych gatunków roślin można przeprowadzić jednym agregatem, który w prosty sposób przezbraja się w odpowiednie sekcje do siewu punktowego.

SPRAWDZONE W KAŻDYCH WARUNKACH

Każda maszyna MZURI, zanim trafi na pola gospodarstwa przechodzi szereg testów w różnych warunkach, w tym glebowych i klimatycznych. Agregaty Mzuri zostały przetestowane niemal na wszystkich typach gleb i krajach o różnym klimacie.

Najwyższa jakość gwarantowana ISO 9001

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb współczesnego rolnictwa i szukanie praktycznych rozwiązań. Aby sprostać tym zadaniom i dostarczać do gospodarstw maszyny najwyższej jakości, proces produkcji opiera się o system zarządzania jakością ISO 9001.

System Mzuri

System uprawy pasowej w technologii Mzuri Pro-Til zapewnia optymalne środowisko do wzrostu i plonowania roślin.
Technologia Mzuri Pro-Til polega na uprawie tylko pasów gleby, w których wysiewane są nawóz i nasiona. Resztki pożniwne pozostają w nieuprawianych międzyrzędziach. Pozwala to zatrzymać wodę i chronić materię organiczną, w celu poprawy struktury, żyzności i produkcyjności gleby. Jest to możliwe tylko ze specjalnie zaprojektowanymi zębami uprawowymi i stopkowymi redlicami siewnymi. Redlice te mają za zadanie oddziaływać wyłącznie w uprawionych pasach gleby.
Mzuri Pro-Til pozwala nie tylko uprawiać pasy roli, ale podczas jednego przejazdu wnosić do gleby nawozy mineralne, wysiewać nasiona rośliny uprawnej, a także aplikować mikrogranulaty, niektóre środki ochrony roślin lub nasiona międzyplonu. Takie przygotowanie pola i siew można więc nazywać „technologią jednego przejazdu”. Praca kolejnych elementów roboczych maszyny tworzy strefy gleby o zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Od 2019 roku przy fabryce MZURI działa Centrum Badawczo-Rozwojowe, które jest jedynym ośrodkiem na świecie specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju technologii uprawy pasowej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz informacji? Napisz do nas.