Aktualności


Aktualności

Szukaj

Lista artykułów

Kategoria:

Technologia Mzuri w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju: Przegląd możliwości realizacji SDG przy użyciu agregatów Mzuri

Rolnictwo zrównoważone to podejście do produkcji upraw rolnych, w którym system zarządzania gospodarstwem uwzględnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń i przyszłych oraz ochronę środowiska naturalnego. Duże znaczenie na zrównoważony rozwój rolnictwa ma stosowana w uprawie technologia, co zostało podkreślone w opracowanej „Strategii zrównow