MZURI PRO-TIL. TECHNOLOGIA JEDNEGO PRZEJAZDU.

MZURI PRO-TIL. TECHNOLOGIA JEDNEGO PRZEJAZDU.

Ząbkowane talerze rozcinają słomę i inne resztki pożniwne na powierzchni gleby, jednocześnie odsuwając je na obie strony uprawianego pasa. Samopozycjonujące się zęby-łapy z wymiennymi elementami roboczymi uprawiają pas gleby.

Mzuri Pro-Til. Technologia jednego przejazdu

Strefa A – Spulchnianie
Ząbkowane talerze rozcinają słomę i inne resztki pożniwne na powierzchni gleby, jednocześnie odsuwając je na obie strony uprawianego pasa. Samopozycjonujące się zęby-łapy z wymiennymi elementami roboczymi uprawiają pas gleby. Gleba w tym pasie jest dobrze spulchniona, wilgotna, bez resztek roślinnych na powierzchni. W przekroju uprawionego pasa gleby, niżej niż będą wysiane nasiona, umieszczany jest nawóz. Pozwala to zmniejszyć jego dawkę, a jednocześnie zapewnia roślinom dostępność składników pokarmowych od początku wegetacji.

Strefa B – Zagęszczanie
Unikalną właściwością konstrukcji Mzuri Pro-Til jest to, że cała masa maszyny naciska równomiernie na wszystkie uprawiane pasy. Pozwala to wtórnie zagęścić spulchnioną glebę, co likwiduje duże przestrzenie powietrzne, zwiększając kontakt wysianych nasion, a następnie korzeni roślin z wilgotną glebą.

Strefa C – Siew
Redlice siewne każdej sekcji pracują całkowicie niezależnie od zębów-łap uprawowych. Doskonale kopiują nierówności pola, zachowują stałą  głębokość siewu nasion, są łatwe do regulacji. Każda redlica za pomocą układu hydraulicznego wywiera nacisk na koło regulujące głębokość siewu. Zapewnia to jednakową głębokość siewu oraz dociśnięcie nasion do wilgotnej gleby, tworząc warunki do szybkiego ich kiełkowania.

Czytaj również