ZAPANUJ NAD ŻYWIOŁAMI

ZAPANUJ NAD ŻYWIOŁAMI

System uprawy pasowej w technologii Mzuri Pro-Til zapewnia optymalne środowisko dla równomiernego wzrostu roślin i ich wysokich plonów. Mzuri Pro Til jest niedościgniony w zakresie spulchniania i optymalnego zagęszczania pasa gleby oraz precyzji i dokładności wysiewu w nim nasion.

  • Wysokie ściernisko chroni glebę przed wywiewaniem jej cząstek (zimą śniegu) i erozją wodną.
  • Pocięta słoma i inne resztki roślinne pozostawione na powierzchni stanowią barierę zapobiegającą parowaniu wody, stymulują aktywność fauny i flory glebowej.
  • Gleba w pasie niespulchnionym zapewnia kapilarne podsiąkanie wody, co stymuluje szybkie kiełkowanie i wschody.
  • Nieuprawiana gleba jest bogata w dostępne składniki odżywcze, tlen i wodę, co wspomaga szybki rozwój zdrowego systemu korzeniowego oraz stwarza idealne środowisko do rozwoju dżdżownic i pożytecznych mikroorganizmów.
  • Uprawiony pas gleby zapewnia dobry kontakt pomiędzy nasionami, później korzeniami roślin, a glebą. Zachodzi w nim mineralizacja substancji organicznej i uwalnianie składników pokarmowych, także z aplikowanych nawozów. Jest to idealne środowisko do szybkiego, równomiernego kiełkowania każdego rodzaju nasion, a następnie wzrostu roślin i wykorzystania w pełni ich potencjału biologicznego.

Czytaj również