Technologia Mzuri w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju: Przegląd możliwości realizacji SDG przy użyciu agregatów Mzuri

Technologia Mzuri w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju: Przegląd możliwości realizacji SDG przy użyciu agregatów Mzuri

Rolnictwo zrównoważone to podejście do produkcji upraw rolnych, w którym system zarządzania gospodarstwem uwzględnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń i przyszłych oraz ochronę środowiska naturalnego. Duże znaczenie na zrównoważony rozwój rolnictwa ma stosowana w uprawie technologia, co zostało podkreślone w opracowanej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.

Cele zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój obejmuje 17 globalnych celów, których zadaniem jest zapewnienie rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowiskowego na całym świecie. Ich osiągnięcie ma duże znaczenie dla przyszłości planety i dobrobytu społecznego. Działania skupiają się na poprawie sytuacji w różnych kwestiach np. ubóstwa i głodu. W celu osiągnięcia SDG (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) do 2030 roku przewidziano większe wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego. Jest to szansa na rozwój dla małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych.

Technologia MZURI – rozwój rolnictwa

Technologia MZURI została zaprojektowana z myślą o SDG i obejmuje maszyny przeznaczone do wszelkiego rodzaju roślin zbożowych, strączkowych, oleistych, motylkowatych itd.  Producent maszyn rolniczych opracował technologię polegającą na uprawie tylko wąskich pasów gleby, w których wysiewane są nawóz i nasiona. Resztki pożniwne pozostają w nieuprawianych międzyrzędziach. Zastosowana metodyka pozwala zatrzymać wodę i chronić materię organiczną, tym samym korzystnie wpływając na strukturę, żyzność oraz produktywność gleby. Zapewnia uprawę roślin w zrównoważony sposób zgodny z SDG.

Korzyści stosowania w uprawie technologii MZURI:

 • oszczędność – zmniejszenie kosztów paliwa, nawozów, maszyn i środków utrzymania;
 • wysokie plony – efektywne wykorzystanie nawozów i zasobów gleby, co przekłada się na wysokie plony o dobrej jakości;
 • zysk – wysokie i dobrej jakości plony oraz ograniczenie kosztów produkcji przekładają się na zysk;
 • czas – jeden przejazd pozwala na uprawę gleby, nawożenie i wysiew nasion w 10-15 minut na powierzchni 1 ha.

W ofercie MZURI znajdują się:

Realizacja celów SDG przy użyciu agregatów MZURI

Technologia MZURI pozwala realizować cele i zadania SDG m.in.:

 • optymalne wykorzystanie nawozów i oszczędność wody,
 • wspomaganie praktyki zrównoważonego zarządzania glebą i ochrony wód przed zanieczyszczeniami,
 • ochronę różnorodności biologicznej,
 • optymalny dobór roślin uprawnych i prawidłowy siew,
 • zwiększenie produktywności gleby i wysokości plonów,
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 • przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • stabilność finansową gospodarstwa.

Korzystanie z nowoczesnych technologii to podstawa zrównoważonej uprawy oraz ogromna szansa na rozwój i modernizację rolnictwa. Pozwalają ograniczyć wpływ rolnictwa na środowisko przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i społecznej akceptacji. Jest to kierunek, w którym powinni podążać hodowcy roślin.

Czytaj również