SIEWNIKI DO UPRAWY PASOWEJ – DO SIEWU JAKICH ROŚLIN MOŻNA JE WYKORZYSTYWAĆ?

SIEWNIKI DO UPRAWY PASOWEJ – DO SIEWU JAKICH ROŚLIN MOŻNA JE WYKORZYSTYWAĆ?

Siewniki do siewu pasowego, dzięki swojemu działaniu, wspierają odżywienie gleby, zmniejszają erozję wodną oraz powietrzną w jej obrębie oraz sprzyjają szybszemu nagrzewaniu gleby w uprawianych pasach w czasie wiosny. To tylko kilka przykładów zalet takich siewników rolniczych. Jest ich na tyle dużo, że osoby zajmujące się uprawą z powodzeniem wykorzystują takie urządzenia przy pracach związanych z wieloma roślinami.

Siewniki do siewu pasowego – kiedy możemy je zastosować?

Sama idea uprawy pasowej nie jest niczym skomplikowanym, a mimo to pozwala w dużym stopniu oszczędzić czas oraz zmniejszyć wydatki, chociażby na paliwo. Nie zaskakuje więc fakt, że liczba zwolenników siewu pasowego rośnie. Metodę można wykorzystać do:

  • Siewu pasowego soi

Soja to roślina, którą można zaliczyć do rodzaju ciepłolubnych, a to oznacza, że charakteryzuje się dość dużą wrażliwością na wiosenne przymrozki. Aby mogła się optymalnie rozwijać (kiełkować), temperatura gleby powinna wynosić 8-10 stopni, a temperatura powietrza zawierać się w przedziale 10-15 stopni Celsjusza. Jeśli nie wybierzemy odpowiedniego czasu na wysianie, efekty nie będą satysfakcjonujące. Nasiona, przebywające w zbyt zimnej glebie, zamiast wykiełkować, zgniją. Na powodzenie uprawy w dużej mierze wpływa również nawożenie oraz sama kondycja gleby – np. jej spulchnienie.

Nowoczesne siewniki do uprawy soi nie są w stanie zagwarantować odpowiedniej temperatury gleby, ale gdy użyjemy ich w odpowiednich warunkach, będą sojusznikiem w walce o zadowalające uprawy. Jeśli więc zależy nam na kompleksowym podejściu do uprawy soi w technologii pasowej, warto zastanowić się nad inwestycją w profesjonalne siewniki do siewu pasowego. Coraz więcej osób dostrzega szanse, jakie wiążą się z uprawą pasową soi, toteż często takie specjalistyczne urządzenia strip till kupuje się właśnie z tą intencją.

  • Siewu pasowego słonecznika

Słonecznik to roślina, którą można uprawiać również na słabszych glebach i nie wymaga intensywnego nawożenia. Czy zatem uprawa słonecznika w technologii pasowej ma sens? Jak najbardziej. Nawet jeśli ta roślina nie potrzebuje w tak dużym stopniu nawożenia, użycie siewników do uprawy słonecznika metodą strip till pozwala w bardziej ekonomiczny sposób zarządzać paliwem i pozytywnie wpłynąć na efektywne wykorzystanie przez roślinę składników pokarmowych. Również w tym przypadku uprawa pasowa słonecznika jest po prostu ekonomicznym rozwiązaniem.

  • Siewu pasowego rzepaku

Strip till to technologia, której używa się również w przypadku tej rośliny. Uprawa pasowa rzepaku jest korzystna m.in. z tego powodu, że rzepak, jak dowodzą badania Katedry Agrotechnologii Politechniki Koszalińskiej, bardzo dobrze reaguje na różnorodne modyfikacje w uprawie roli. Uprawa rzepaku w technologii pasowej pozwala na osiągnięcie równomiernych wschodów. W przebadanych gospodarstwach okazało się również, że siewnik do uprawy rzepaku metodą strip till pozwoli zmniejszyć zużycie nasion, nawozów oraz paliwa, w porównaniu do standardowej uprawy.

  • Siewu pasowego kukurydzy

Kukurydza to roślina, którą w Polsce uprawia się dość intensywnie, bo wykorzystuje się ją np. jaka paszę dla bydła mlecznego. Jednym z problemów, na które może trafić rolnik, który planuje skupić się na takim siewie, są susze. W naszym klimacie konsekwencje okresowo występujących susz do pewnego stopnia można zneutralizować. Kukurydza jest rośliną, która znana jest z tego, że uprawia się w ją w szerokich rzędach. To oznacza, że jest wręcz wymarzoną rośliną do uprawy metodą strip till. Uprawa kukurydzy w technologii pasowej sprawia, że gleba traci mniej wody w trakcie wiosennych pracy. Również później gleba zachowuje zwiększoną zdolność do magazynowania wody. Uprawa pasowa kukurydzy jest więc jednym ze sposobów zabezpieczenia się do pewnego stopnia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, na które nie mamy wpływu.

Jak widać, siewniki do uprawy kukurydzy oraz inne warianty siewnika do siewu pasowego to dość uniwersalne rozwiązanie; powyższa lista roślin, które można uprawiać metodą strip till to tylko przykłady. W przeciwieństwie do uprawy orkowej, w uprawie pasowej gleba nie musi “odchorowywać’ ingerencji w jej strukturę. Standardowo czasem taki okres, przeznaczony na powrót równowagi, zajmuje ok. 2-3 tygodnie. Siewnik do uprawy rzepaku, kukurydzy, słonecznika i soi metodą pasową (określana również jako uprawa w systemie pasowym), pozwala na kompromisowe podejście do eksploatacji gleby.

Czytaj również