MZURI – WIĘCEJ NIŻ KORZYŚCI

MZURI – WIĘCEJ NIŻ KORZYŚCI

Mzuri Pro-Til umożliwia siew bezpośrednio w ściernisko po zbiorze każdego przedplonu. Pozwala w jednym przejeździe głeboko uprawić wąskie pasy gleby, w których aplikowane są nawozy oraz wysiewane nasiona na dokładnie kontrolowanej głębokości. Nasiona zostają umieszczone w wilgotnej, odpowiednio napowietrzonej glebie o dobrej strukturze. Korzystne warunki powietrzno-wodne umożliwiają szybkie i równomierne wschody oraz intensywny wzrost korzeni i całych roślin.

Mniejsze zużycie paliwa

W technologii Mzuri Pro-Til gleba uprawiana jest tylko w wąskich pasach (spulchniana a nie odwracana), co ogranicza jej opory podczas pracy i zużycie paliwa. Resztki pożniwne pozostają na powierzchni nieuprawianych pasów (międzyrzędzi) chroniąc glebę przed utratą wody i materii organicznej. Prowadzi to także do zwiększania aktywności życia biologicznego w glebie, w tym dżdżownic, jej rozluźnienia, poprawy struktury i zmniejszenia zwięzłości. W konsekwencji przeciętne zużycie paliwa przy zastosowaniu technologii Mzuri Pro-Til wynosi około 15 l/ha!

Redukcja kosztów i czasu pracy

Małe zużycie paliwa to niskie koszty. Jeden przejazd agregatu w celu uprawy gleby, aplikacji nawozów (pasowo, idealnie pod system korzeniowy uprawianej rośliny) i siewu nasion znacznie skraca czas pracy oraz pozwala uniknąć spiętrzenia prac w okresach szczytowych. Niezależnie od warunków pogodowych można dotrzymać optymalnych terminów siewu. Mniejsze koszty i redukcja czasu pracy zwiększają wydajność oraz rentowność gospodarstwa.

Zrównoważony wpływ na środowisko

Technologia Mzuri Pro-Til ma zrównoważony wpływ na środowisko. Rezygnacja z odwracania gleby (orek) i jej intensywnego spulchniania,a także mniejsze zużycie paliwa redukują emisję CO2 oraz N2O. Ściernisko i duża ilość resztek roślinnych na powierzchni gleby chroni ją przed: nadmiernym parowaniem wody, utratą struktury, zaskorupieniem, erozją wodną i wietrzną, zmywem powierzchniowym oraz wpływa korzystnie na aktywność biologiczną organizmów glebowych.

Poprawa struktury gleby

Wielokrotne przejazdy maszynami do tradycyjnej uprawy roli powodują degradację struktury gleby. Na powierzchni tworzy się często skorupa, a głębsze warstwy są nad-miernie zagęszczone, tzw. podeszwa płużna. Zakłóca to stosunki powietrzno-wodne, brakuje tlenu, a życie biologiczne zamiera. W takich warunkach utrudnione są wschody roślin, wzrost korzeni i pobieranie przez nie składników pokarmowych.

Zwiększenie plonów

Technologia Mzuri Pro-Til tworzy idealne warunki do szybkich i wyrównanych wschodów roślin, pozwalając im wykazać swój pełny potencjał biologiczny. Umieszczenie nawozów w uprawionych pasach gleby, w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni, zapewnia roślinom łatwy i stały dostęp do składników pokarmowych. Wszystko to oraz korzystne warunki powietrzno-wodne w całym okresie wegetacji, pozwalają uzyskiwać wysokie plony roślin o bardzo dobrej jakości.

MZURI Pro-Til to oszczędność:

 • paliwa,
 • czasu pracy,
 • środków utrzymania maszyn,
 • kapitału,
 • nawozów.

MZURI Pro-Til to poprawa:

 • zawartości glebowej materii organicznej,
 • retencji wody w glebie,
 • struktury gleby,
 • efektywności nawożenia.

MZURI Pro-Til to korzyści:

 • poprawa wydajności,
 • redukcja kosztów,
 • zrównoważony rozwój,
 • zwiększenie dochodowości.

Czytaj również