Konsultacje społeczne dotyczące inicjatywy "Mzuri World Carbon Credits"

Konsultacje społeczne dotyczące inicjatywy "Mzuri World Carbon Credits"

Mzuri World, lider technologii dedykowanych dla zrównoważonego rolnictwa, z radością ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji publicznych dotyczących nadchodzącej inicjatywy „Mzuri World Carbon Credits”. Ten innowacyjny program jest wyrazem naszego udziału w globalnym wysiłku zmierzającym do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Będzie on realizowany w oparciu o uznawaną przez społeczność międzynarodową metodologię VERRA VM0042, gwarantującą przejrzystość, wiarygodność i integralność środowiskową.

Cel Konsultacji

Głównym celem tej konsultacji publicznej jest zaangażowanie interesariuszy, lokalnych społeczności oraz szerokiej publiczności. Chcemy zebrać cenne opinie i sugestie, aby zwiększyć skuteczność i pozytywny wpływ inicjatywy „Mzuri World Carbon Credits”. Będziemy wdzięczni za Twoje uwagi do naszego programu, który nie tylko jest niezwykle ważny dla środowiska, ale także korzystny społecznie i ekonomicznie wykonalny.

O Mzuri World Carbon Credits

Inicjatywa „Mzuri World Carbon Credits” ma na celu wsparcie projektów, które znacząco redukują emisję gazów cieplarnianych. Przestrzegając metodologii VERRA VM0042, umożliwi ona emisję kredytów węglowych finansujących inicjatywy, które wykazują weryfikowalne korzyści środowiskowe, promują zrównoważony rozwój i pozytywnie przyczyniają się do dobrobytu lokalnych społeczności. Osiąga się to poprzez wsparcie rolników we wdrażaniu działań rolnictwa klimatycznie inteligentnego na ich istniejących polach za pomocą innowacyjnych maszyn rolnych i ulepszonych praktyk rolniczych, w tym redukcji użycia nawozów, zastosowania uprawy pasowej, dostosowanych zmian upraw i zasiewów międzyplonowych.

Kroki te prowadzą do mniejszego zużycia paliwa, mniejszych naruszeń gleby oraz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów produkcyjnych. Ogólnie, przyczyni się to do zmniejszenia emisji z produkcji rolniczej, ochrony jakości wody w regionie, zwiększenia odporności gospodarstw na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz poprawy struktury gleby i życia w glebie na tych polach.

Początkowo projekt będzie zlokalizowany w północnej Polsce, z możliwością rozszerzenia na inne obszary Polski.

Jak Wziąć Udział?

Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do udziału w tej konsultacji publicznej poprzez:

  1. Zapoznanie się z Dokumentacją Projektu: Szczegółowe informacje o inicjatywie Mzuri World Carbon Credits, w tym projekt, oczekiwane rezultaty i przestrzeganie metodologii VERRA VM0042, będą dostępne w naszej siedzibie od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00, po co najmniej jednodniowym wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem podane poniżej adresu e-mail. Alternatywnie można uzyskać dostęp do dokumentacji online po wysłaniu listu zainteresowania na poniższy adres e-mail.
  2. Przesłanie Opinii: Opinie można przesyłać za pośrednictwem e-maila na podany poniżej adres e-mail lub uczestnicząc w naszym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Śmielinie, Polska, dnia 26.04.2024 o godzinie 12:00 oraz online dnia 25.04.2024 o godzinie 12:00. Na spotkanie należy się zapisać, wysyłając zgłoszenie co najmniej 1 dzień wcześniej na podany poniżej adres e-mail.

Okres konsultacji publicznych rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. i zakończy 16 maja 2024 r. Adres e-mail dedykowany do konsultacji to: carbon@mzuri-agro.eu. Zachęcamy wszystkich interesariuszy do przekazania swoich opinii w tym okresie, aby zostały one uwzględnione w finalizacji projektu.

Skontaktuj się z Nami

W przypadku wszelkich pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem carbon@mzuri-agro.eu lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.mzuriworld.com.

 

Czytaj również