KONKRETE ZAHLEN

KONKRETE ZAHLEN

Die Verdichtung des Oberbodens in einem mit Mzuri Pro-Til bearbeiteten Streifen ist höher, was sich günstiger als in einer stark gelockerten Deckschicht nach dem Pflügen und pflugloser Bodenbearbeitung auf die Wasseraufnahme und die Keimung des Saatguts auswirkt.

Saatbeet

Der Strip-Till-Anbau mit Mzuri Pro-Til wirkt sich positiv auf die Bodeneigenschaften, das Pflanzenwachstum und den Ertrag aus, auch unter schwierigen Standortbedingungen, z. B. auf Feldern mit unterschiedlichen, mosaikartigen Böden und bei Niederschlagsdefizit. Die Verdichtung des Oberbodens in einem mit Mzuri Pro-Til bearbeiteten Streifen ist höher, was sich günstiger als in einer stark gelockerten Deckschicht nach dem Pflügen und pflugloser Bodenbearbeitung auf die Wasseraufnahme und die Keimung des Saatguts auswirkt.

Gęstość gleby łoża siewnego (0 – 5 cm) w okresie siewu pszenicy ozimej.

Wilgotność gleby

Głębokie spulchnienie, ale jednocześnie zagęszczenie gleby w pasie uprawianym agregatem Mzuri Pro-Til, powoduje większą jej wilgotność w rzędzie roślin, mimo niedoboru opadów w okresie siewu. Korzystny wpływ uprawy strip-till na wilgotność gleby, zwłaszcza po kilku latach jej stosowania, utrzymuje się w całym okresie wegetacji roślin.

Wilgotność gleby w okresie siewu rzepaku ozimego.

Wilgotność gleby w okresie wiosennej wegetacji jęczmienia ozimego.

Gęstość gleby

Uprawa strip-till agregatem Mzuri Pro-Til powoduje zmniejszenie gęstości głębszych warstw gleby oraz zwiększenie liczby bakterii i dżdżownic.

Gęstość gleby na głębokości 25 – 30 cm po 4 latach zróżnicowanej uprawy roli.

Liczba bakterii (x107) i dżdżownic w glebie (0 – 15 cm) po 4 latach zróżnicowanej uprawy roli.

Równomierna obsada roślin

Uprawa strip-till agregatem Mzuri Pro-Til w niekorzystnych warunkach glebowych, to gwarancja większej i równomiernej obsady roślin na polu.

Obsada roślin pszenicy ozimej na glebie ciężkiej, mozaikowatej i suchej.

Równomierność obsady roślin rzepaku ozimego na polu o mozaikowatej glebie.

Wysokie plony

Plony roślin po uprawie pasowej strip-till agregatem Mzuri Pro-Til są na ogół większe, niż po tradycyjnej uprawie płużnej i uprawie bezpłużnej.

Plony roślin uprawnych (t/ha) w niekorzystnych warunkach wodnych (niedobór opadów) lub glebowych (gleba mozaikowata).

Plon pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze.

Plon pszenicy ozimej na glebie mozaikowatej.

Oszczędność paliwa i czasu pracy

Uprawa strip-till agregatem Mzuri Pro-Til pozwala zmniejszyć 2-3 krotnie nakłady paliwa na uprawę roli i siew oraz ograniczyć czas pracy nawet 6-7 krotnie.

Zużycie paliwa na uprawę, nawożenie przedsiewne i siew roślin ozimych.

Nakłady czasu pracy na uprawę, nawożenie przedsiewne i siew roślin ozimych.

Lesen Sie auch